دکتر زهرا دانش کفترودی
دانشکده: دانشکده فنی و مهندسی شرق گیلان
گروه: گروه مهندسی کامپیوتر و علوم مهندسی
University of Guilan
صفحه اصلی | ورود به سیستم | | English
دکتر زهرا دانش کفترودی

رتبه علمی: استادیار

دانشکده: دانشکده فنی و مهندسی شرق گیلان

گروه: گروه مهندسی کامپیوتر و علوم مهندسیبیوگرافی :: تحصیلات :: تالیفات :: دروس :: برنامه هفتگی :: سوالات نمونه :: CV :: ارتباط


متولد ١٣٥٨، رشت


مدرک
گرایش
دانشگاه محل تحصیل
تاریخ اخذ مدرک
دکتری
حالت جامد
دانشگاه گیلان
اسفند 89
کارشناسی ارشد
حالت جامد
دانشگاه گیلان
شهریور 84
کارشناسی
اتمی-مولکولی
دانشگاه علم و صنعت
شهریور81

عناوین پایان نامه/ رساله

1-عنوان رساله دکتری:

بهینه سازی ساختار لیزرهای نیمه رسانای گسیل سطحی کاواک قائم برای ارتباطات فیبر نوری

2- عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد:

اثر کرنش در لیزرهای نیمه رسانا

3- عنوان پایان نامه کارشناسی:

شکست القایی با لیزر

 

 Z. Danesh Kaftroudi, A. Mazandarani, Self- Consistent Analysis of Barrier Characterization Effects on Quantum Well Laser Internal Performance, International Journal of Optics and Photonic( Accepted :2018).

Z. Danesh Kaftroudi, A. Mazandarani, Improving the Thermal Characteristics of Semiconductor Lasers Using a New Asymmetric Waveguide Structure, Int. J. Nanosci. Nanotechnol, ( Accepted :2018)

Z. Danesh Kaftroudi, A. Mazandarani , MANY BODY OPTICAL PROPERTIES OF InGaP/InGaAlP QUANTUM WELLs for RED LASER DIODES, 2nd National 1st international conference on Soft Computing, Faculty of Engineering and Technology, East of Guilan, University of Guilan, 23-24 November, 2017.

 Zahra Danesh Kaftroudi and Esfandiar Rajaei, The Electron Stopper Layer Effect on Long- Wavelength VCSEL with AsSb- Based DBR Temperature Distribution, International Journal of Optics and Photonics, Vol 11, No. 1, 2017.

Z. DaneshKaftroudi, Thermal analysis of 980 nm vertical cavity surface emitting lasers with different oxide aperture diameters, 23rd Iranian Conference on Optics and Photonics, January 31- February 2, 2017


Z. DaneshKaftroudi, The Effects of oxide aperture size on the 980 nm vertical cavity surface emitting laser internal performance, 23rd Iranian Conference on Optics and Photonics, January 31- February 2, 2017.

 Z. Danesh Kaftroudi, “Investigation of heat sources in 980 nm vertical cavity surface emitting lasers with different oxide aperture diameters”, 24rd IPM Physics Spring Conference Institute for Research in Fundamental Sciences, Tehran, Iran, 2017


 Z. Danesh Kaftroudi, “The effects of changes in the characteristics of the oxide aperture on 980 nm vertical cavity surface emitting performance”, 23rd IPM Physics Spring Conference Institute for Research in Fundamental Sciences, Tehran, Iran, 2016.

Zahra Danesh Kaftroudi, Esfandiar Rajaei, and Abolfazl Mazandarani, SIMULATION OF A SINGLE-MODE TUNNELJUNCTION-BASED LONG-WAVELENGTH VCSEL, Journal of Russian Laser Research, Volume 35, Number 2, March, 2014.

 Alireza Fali, Esfandiar Rajaei and Zahra Danesh Kaftroudi, Effects of the Carrier Relaxation Lifetime and Inhomogeneous Broadening on the Modulation Response of InGaAs/GaAs Self-assembled Quantum-dot Lasers, Journal of the Korean Physical Society, Vol. 64, No. 1, January 2014, pp. 16-22.

Z. Danesh Kaftroudi, E. Rajaei1 and A. Mazandarani, Simulation and optimization of single mode-tunnel-junction based long-wavelength VCSEL with AsSb-based DBR, J. Theor. Phys. 2 (2013) 10-22

-Z. Danesh kaftroudy , E. Rajaei Thermal simulation of InP – based 1.3 µm vertical cavity surface emitting laser with AsSb - based DBRs Optics Communications 284 , 340-330,2011
 

  زهرا دانش کفترودی، اسفندیار رجایی، ابوالفضل مازندرانی ، بررسی تاثیرتغییر مشخصه های لایه متوقف کننده الکترونی بر آهنگ های بازترکیب در لیزر نیمه رسانای کاواک قائم گسیل سطحی 1305 نانومتری،دومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی محاسبات نرم، دانشکده فنی و مهندسی شرق گیلان، دانشگاه گیلان، 1 و 2 آذرماه 96.

ياسين يكتاي كيا، اسفنديار رجايي و زهرا دانش ،اثر تونل زني تزريقي بر پاسخ مدولاسيون ليزرهاي نقطة كوانتومي مجلة پژوهش فيزيك ايران، جلد ۱۳ ، شمارة ۴، زمستان 1392

زهرا دانش کفترودی - اسفندیار رجائی، بررسی تاثیرات تغییرات دما بر روی آهنگ باز ترکیبهای تابشی و غیر تابشی و چگالی جریان الکترونها وحفره ها در ناحیه فعال لیزر کاواک قائم گسیل سطحی AlGaInAs/InP با استفاده از شبیه ساز سه بعدی PICS3D کنفرانس فیزیک ایران – 1389
 

زهرا دانش کفترودی - اسفندیار رجائی، بررسی تاثیرات دما بر تراکم حاملها در ناحیه فعال لیزر طول موج بلند کاوک قائم گسیل سطحی بر مبنای آیینه های براگ AsSb با استفاده از شبیه ساز سه بعدی PICS3D هفدهمین کنفرانس بهاره فیزیک- پژوهشکده فیزیک - اردیبهشت 1389
 

زهرا دانش کفترودی - اسفندیار رجائی، شبیه سازی توزیع دمایی در لیزر کاواک قائم گسیل سطحی مبتنی بر آیینه های براگ-Sb، هجدهمین کنفرانس بهاره فیزیک- پژوهشکده فیزیک - اردیبهشت 1390

طرح پژوهشی با عنوان : بررسی تاثیر دریچه اکسیدی بر محصور سازی جریان الکتریکی و موج اپتیکی در لیزرهای نیمه رسانای کاواک قائم گسیل سطحی
 1- فیزیک 1

2- فیزیک 2

3- آز فیزیک 1

4- آز فیزک2 نیمسال اول سال تحصیلی 96-95
روز/ساعت 8 - 10 10 - 12 12 - 14 14 - 16 16 - 18 18 - 20
شنبه مطالعه و پژوهش مطالعه و پژوهش مطالعه و پژوهش مطالعه و پژوهش مطالعه و پژوهش -
یکشنبه فیزیک 2_ علوم مهندسی فیزیک 2_ مهندسی صنایع فیزیک1 رفع اشکال مطالعه و پژوهش -
دوشنبه آز فیزیک 1 آز فیزیک 1 رفع اشکال رفع اشکال مطالعه و پژوهش -
سه شنبه فیزیک 1 جلسه گروه فیزیک 2_ مهندسی صنایع فیزیک 2_ علوم مهندسی مطالعه و پژوهش -
چهارشنبه مطالعه و پژوهش مطالعه و پژوهش مطالعه و پژوهش مطالعه و پژوهش مطالعه و پژوهش -


تمرینات فیزیک پایه 1 _ سری اول

تمرینات فیزیک پایه 1 _ سری دوم

تمرینات فیزیک پایه 1 _ سری سوم

تمرینات فیزیک پایه 1 _ سری چهارم

تمرینات فیزیک پایه 1 _ سری پنجم

تمرینات فیزیک پایه 1 _ سری ششم

تمرینات فیزیک پایه 1 _ سری هفتم

تمرینات فیزیک پایه 1 _ سری هشتم

 

تماس با دکتر زهرا دانش کفترودی
zahraadanesh@guilan.ac.ir
01342688447
zahraadanesh@yahoo.com
  بازيابی کلمه عبور  |  ورود به سیستم