رحمت زرکامی
دانشکده: دانشکده منابع طبیعی
گروه: گروه محیط زیست
University of Guilan
صفحه اصلی | ورود به سیستم

راهنمای ورود

| بــازیــابـــــی
کلمـه عبــور
| | English
رحمت زرکامی
رتبه علمی:

استادیار

دانشکده:

دانشکده منابع طبیعی

گروه:

گروه محیط زیستبیوگرافی :: تحصیلات :: تالیفات :: دروس :: برنامه هفتگی :: CV :: ارتباط


 

 

B. Sc: in environmental and fishery science, University of Tehran, Iran
Title of B. Sc. thesis: “Temporal and spatial distribution of Gammarus in the coastal regions of Caspian Sea”, Tehran University, Karaj, Iran


M. Sc: in environmental science, University of Tarbiat Modarres, Iran
Title of M. Sc. thesis: “The impact of eutrophication in Anzali lagoon”, University of Tarbiat Modarres, Iran


PhD: in aquatic ecology and environmental toxicology. Belgium
Title of PhD thesis : Habitat suitability modelling of pike (Esox lucius) in rivers

 

 

 

  

 

:Books

 


Zarkami, R. (2012), Habitat Suitability Modelling of Northern Pike (Esox Lucius): Fish Habitat modelling as a Tool for River Management, Lambert Academic Publishing (LAP), Germany, ISBN 3848490560, 9783848490561, pp 260
.
Zarkami, R. and Hassan Nia, S. (2004). Water chemistry, Guilan University press, the second edition (2006), 378 pp

Zarkami, R. (2003). Marine ecology, Guilan university press, 146 pp

Zarkami, R. (2002). Biology of game animals in Iran, Guilan university press,189 pp

.Zarkami, R. (1999). General ecology, Guilan university press ,125 pp

 

 [ ویرایش نشده است ]


Second semester-1391-92
روز/ساعت 8 - 10 10 - 12 12 - 14 14 - 16 16 - 18 18 - 20
شنبه - - - - - -
یکشنبه - - - - - -
دوشنبه - - - - - -
سه شنبه - - - - - -
چهارشنبه - - - - - -


CV [ دانلود ]


تماس با رحمت زرکامی
rzarkami2002@yahoo.co.uk
Email: rzarkami2002@yahoo.co.uk   ورود به سیستم